حسین همدانیان: مبارک‌باد!

مبارک باد!
خواننده: [حسین همدانیان]
ارکستر: [ناصر] زر آبادی