سیما بینا: مجنونم کردی (گلهای صحرایی ۸)

سیما بینا مجنونم کردی

مجنونم کردی
گلهای صحرایی ۸
شعر: محلی
آهنگ: جواد معروفی
خواننده:‌ سیما بینا

مجنون نبودوم، مجنونم کردی یار
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

کدوم کوه و کمر بوی تو داره یار
کدوم ماه جلوه روی تو داره
همون ماهی که از قبله زند فریاد
نشون از طاق ابروی تو داره

مجنون نبودوم، مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

الا دختر که موهای تو بوره یار
به حموم می‌روی راهِ تو دوره
به حموم می‌روی زودی بیایی یار
که اتیش بر دلوم مثل تنوره

مجنون نبودوم، مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

ستاره در هوا نقش زمینه یار
خودوم انگشترو یاروم نگینه
خداوندا نگهدار نگین باش یار
که یار اول‌و آخر همینه

مجنون نبودوم، مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!