کامران خیاط: دلم می‌لرزه

دلم می‌لرزه
شعر: جتر نور
آهنگ: کامران [خیاط]
خواننده: کامران [خیاط]

error: Content is protected !!