جمال وفایی: دلواپس

دلواپس
شعر: [محمدعلی] بهمنی
آهنگ: [حسن]‌ شماعی‌زاده
خواننده: جمال وفایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!