مریم روحپرور: می‌ترسم می‌ترسم

می‌ترسم می‌ترسم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: مریم روحپرور

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!