نصرت کریمی: لب بر لب یار (ترانه فیلم)

لب بر لب یار
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: نصرت کریمی
ترانه فیلم: حسن سیاه

error: Content is protected !!