سوسن: پاییز

پاییز
شعر: [جهانبخش] مهموری
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: سوسن

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!