عهدیه: دیوار

دیوار
شعر: آذر صراف‌پور
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: عهدیه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!