مرتضی: یک دست صدا نداره (ترانه فیلم)

یک دست صدا نداره
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: بندری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!