سعید دبیری: موش و گربه

موش و گربه
شعر: سعید دبیری
آهنگ: سعید دبیری
خواننده: سعید دبیری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!