عارف: زندگی زندگی (ترانه فیلم)

زندگی زندگی
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: عارف
ترانه فیلم: گروهبان