هایده: زمونه

زمونه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: علی تجویدی
خواننده: هایده

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!