پریوش: فلفلو

فلفلو
شهر؛ [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [فتح‌الله] ریاحی
خواننده: پریوش