رامش: امشب شب عروسیه

امشب شب عروسیه
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!