ابی: چرا

چرا
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: فرشاد
خواننده: ابی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!