ناصر بنیادی: سکوت من

سکوت من
شعر: سعید دبیری
آهنگ: محمود جعفری امید
خواننده: ناصر بنیادی

error: Content is protected !!