شهیار قنبری (صدای شاعر) بی‌بی آبی (مرا ببخش)

شهیار قنبری بی بی آبی

بی‌بی آبی
شعر و دکلمه و آهنگ : شهیار قنبری
تنظیم آهنگ : عبدی یمینی
ترانه‌خوان : شهیار قنبری

مرا ببخش بی‌بی بی‌من
مرا ببخش قندک روشن
مرا ببخش لاله‌ی شیشه
مرا ببخش شعر همیشه

من از تو با همه گفتم که گریه بگیرم
من از تو با تو نگفتم که در تو بمیرم

ابری نباش بی‌بی آبی
بپوش امشب رخت آفتابی
گریه نکن بی‌بی بی‌دل
نبض من باش موج بی‌ساحل

مرا ببخش اگر تو را به باد سپردم
اگر تو را به اوج ترانه نبردم
مرا ببخش اگر رفیق و یار نبودم
مرا ببخش اگر که ماندگار نبودم

مرا ببوس بی‌بی بی‌لب
مرا ببر تا لب امشب
مرا بخوان بی‌بی‌ بی‌ساز
مرا برقص تا ته آواز

مرا ببخش اگر تو را به شعر شکستم
در مرگ برگ اگر چه به گریه نشستم
مرا ببخش اگر که دریاوار نبودم
ببخش اگر که خانه نگهدار نبودم

مرا ببخش!

Paris ـ ۱۹۸۹ – Laguna Beach ـ ۱۹۹۴

[دریا در من، گزینۀ ترانه‌های شهیار قنبری، نشر نکیسا (آمریکا)، چاپ اول ۱۹۹۵، صفحهٔ ۲۰۶ و ۲۰۷]

* * *
این دکلمه ترانه در ساندکلود

*‌ * *
دکلمه ـ ترانه‌های «شهیار قنبری» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *