ناصر مسعودی: یارب یارب

ناصر مسعودی یارب یارب

یارب یارب
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [ناصر] تبریزی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!