پرتو: قصه طوطی

پرتو قصه طوطی

قصه طوطی
شعر: [عبدالله الفت]
آهنگ: گلشن راد
خواننده: پرتو

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!