بانو شیرین: تو به باغ رفته بودی

تو به باغ رفته بودی
شعر: محلی
آهنگ: گلشن‌راد
خواننده: بانو شیرین