عبدالوهاب شهیدی: شتربانا

شتربانا
شعر: مولانا
آهنگ‌: در مایه دشتستانی
خواننده: عبدالوهاب شهیدی

error: Content is protected !!