جمال وفایی: فانوس

فانوس
شعر: [نوذر] پرنگ
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: جمال وفایی

error: Content is protected !!