گوگوش: مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز) الف

مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز)
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!