دم گربه:‌ قصه کودکان

دم گربه
قصه‌ی کودکان
(نمایشنامه‌ی شنیداری)

دم گربه
نویسنده: مارسل اِمه
برداشت و برگردان: لیلی گلستان
کارگردان: سیروس ابراهیم‌زاده
گوینده داستان: فهیمه راستکار
تامی: تامی مفید
سحر: سحر شهاب
گربه: هنگامه یاشار
مادر بچه‌ها: شمسی فضل‌الهی
پدر بچه‌ها: رضا رویگری

* * *

error: Content is protected !!