ویگن: مادر

مادر
شعر: [پرویز] وکیلی
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: ویگن

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *