عارف ـ الهه: سرگشته (دو صدایی)

سرگشته
شعر: کریم فکور
تنظیم آهنگ: کریم فکور
خواننده: عارف و الهه

error: Content is protected !!