جمال وفایی:‌ سفر

سفر
شعر: جواهر وجدی
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: جمال وفایی