مصطفی رستمی: چکار کنم

چکار کنم
شعر: [یدالله] بدر
شعر: علی ناصری
خواننده: مصطفی رستمی

error: Content is protected !!