امیر رسایی: یاد اونروزها

یاد اون روزها
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: امیر رسایی

error: Content is protected !!