ایرج مهدیان: نگفتنش بهتره

نگفتنش بهتره
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: ایرج مهدیان

error: Content is protected !!