مرتضی: ترا سر می‌گردونن (ترانه فیلم)

ترا سر می‌گردونن
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده:‌ مرتضی [برجسته]
ترانه فیلم: معشوقه

error: Content is protected !!