عارف ـ قسمت من ـ عشق پاک (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «ساقی»
()

* * *