گیتی: تمنا

تمنا
شعر: کریم فکور
آهنگ: ؟
خواننده: گیتی پاشایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!