کوروس سرهنگ‌زاده: دیگه این دل واسه ما دل نمیشه

دیگه این دل واسه ما دل نمی‌شه [+]
شعر: [بیژن مفید]
آهنگ: [بیژن مفید]
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!