عهدیه: نور خدا (ترانه فیلم)

نور خدا (سایه خدا) [+]
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: شکوه جوانمردی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *