ضیاء: زن نگیر

زن نگیر
شعر: عطاالله خرم
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: ضیاء

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!