گوگوش: دوستم بدار (ترانه فیلم)

دوستم بدار
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: اونیک
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: گناه زیبایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *