عهدیه: اشک غم (ترانه فیلم)

اشک غم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: اونیک
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: گناه زیبایی