گوگوش: شهرزاد قصه‌گو، بگذر بیا بگذر، خواب و بیداری (جلد صفحه)

شهرزاد قصه‌گو ـ بگذر بیا بگذر ـ خواب و بیداری
گوگوش
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ شهرزاد قصه‌گو
گوگوش ـ بگذر بیا بگذر
گوگوش ـ خواب بیداری

* * *

error: Content is protected !!