کوروس سرهنگ‌زاده: دیگه عاشق شدن فایده نداره

کوروس سرهنگ زاده دیگه عاشق شدن فایده نداره

دیگه عاشق شدن فایده ندارد
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره
دیگه دنبالِ آهو دویدن فایده نداره
چرا این در و اون در می‌زنی ای دلِ غافل
دیگه دل‌ بستن و دل بُریدن فایده تداره

وقتی ای دل به گیسوی پریشون می‌رسی، خودتو نگه دار
وقتی ای دل به چشمون غزلخون می‌رسی، خودتا نگه دار
دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره
دیگه دنبالِ آهو دویدن فایده نداره

ای‌دل دیگه بال و پر نداری
داری پیر می‌شی و خبر نداری

وقتی ای دل به گیسوی پریشون می‌رسی، خودتو نگه دار
وقتی ای دل به چشمون غزلخون می‌رسی، خودتا نگه دار
دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره
دیگه دنبالِ آهو دویدن فایده نداره

* * *

error: Content is protected !!