ویگن: شهر گناه

شهر گناه
شعر: کریم فکور
آهنگ: کریم فکور
خواننده: ویگن