رویا: یه روزی دل مال من بود حالا نیست (جلد صفحه)

یه روزی دل مال من بود حالا نیست
رویا
(پارس رکورد)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رویا ـ یه روزی دل مال من بود حالا نیست

* * *

error: Content is protected !!