حسن شماعی‌زاده: بنویس نامه‌ نویس (جلد صفحه)

بنویس نامه‌ نویس
حسن شماعی‌زاده
(آهنگ روز)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
حسن شماعی‌زاده ـ بنویس نامه‌نویس

* * *

error: Content is protected !!