داریوش: چه میشه گفت به این دل دیوونه ـ لالایی (جلد صفحه)

چی میشه گفت به این دل دیوونه ـ لالایی
داریوش اقبالی
(المپیک)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
داریوش ـ لالایی
داریوش ـ چی میشه گفت به این دل دیوونه

* * *

error: Content is protected !!