ناصر صبوری: فقط عشقه که می‌مونه ـ تو دروغاتم قشنگه (جلد صفحه)

فقط عشقه که می‌مونه ـ تو دروغاتم قشنگه
ناصر صبوری
(کاسپین)