کوروس سرهنگ‌زاده: تویی یا بخت من

تویی با بخت من
شعر: سیمین بهبهانی
آهنگ: میرنقیبی
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

error: Content is protected !!