ایرج: نه از آهن نه از سنگم خدایا

نه از آهن نه از سنگم خدایا
شعر: مهدی سهیلی
آهنگ: محلی
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!