پروین: لیلا

لیلا
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: پروین

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!