علی نظری: بچه‌ها بریم میخونه

بچه‌ها بریم میخونه
شعر: مصطفی جاویدان
آهنگ: مصطفی جاویدان
خواننده: علی نظری