الهه: درد آشنا (گلهای رنگارنگ ۳۸۱)

درد آشنا
گلهای رنگارنگ ۳۸۱
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: ابوالقاسم عارف
خواننده: الهه

error: Content is protected !!